MESA+ NanoLab gemigreerd naar NIS!

5 juli 2023

Per 1 juli is MESA+ als laatste partner gemigreerd naar het nieuwe NanoLabNL InformatieSysteem (NIS), een applicatie die door ons ontwikkeld wordt voor het NanoLabNL samenwerkingsverband. Deze migratie had andere uitdagingen vergeleken met de voorgaande migraties van andere partners, voornamelijk op het gebied van integraties met andere, bestaande systemen binnen MESA+ en de Universiteit Twente (waarmee bijvoorbeeld het gebruik van de cleanroom en de apparaten daarbinnen exact geregistreerd wordt). Nu deze migratie zonder problemen voltooid is, kan ook MESA+ eenvoudig apparatuur delen met andere partners - en vice versa!

We zijn verheugd dat de we migratie van de laatste NanolabNL partner hiermee hebben afgerond, maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn met het NIS-project. De komende periode zullen we werken aan het toevoegen van verschillende nieuwe functionaliteiten en tevens alle 6 de partners ondersteunen met hun NIS-gebruik!

Gerelateerd project: NanoLabNL Information System (NIS)
 -