Bob van de Vijver

Symfony 5 Advanced Level

Na mijn afstuderen bij de Universiteit Twente eind augustus 2016 ben aan het werk gegaan als software ontwikkelaar bij verschillende bedrijven met verschillende functies, naast mijn werkzaamheden bij Drenso. Sinds 2020 ben ik gestopt met mijn nevenfuncties en ben ik fulltime bezig gegaan met Drenso. Ik speelde al een tijdje met het idee om een eigen bedrijf op te richten in het gebied rondom mijn studie, omdat ik eigenlijk overal mogelijkheden zie. Wat ik daarbij helaas ook zag was dat deze mogelijkheden vaak niet worden benut, of dat er veel te veel geld wordt uitgegeven aan een onvolledig product. En dat is wat ik met Drenso wil oplossen!

Vrij vroeg in mijn studietijd ben ik begonnen met het systeem van de Kick-In, wat eigenlijk direct bij mij paste. Juist omdat de vrijheid en de mogelijkheden in het project vrijwel onbegrensd zijn is het iets wat me al die jaren aan is blijven spreken. Deze vrijheid en onbegrensde mogelijkheden wil ik graag laten terugkomen in Drenso: door samen met de klant te kijken naar de specifieke wensen van de dienst/het product wil ik uitkomen op de perfecte oplossing welke wij dan nog geruime tijd kunnen ondersteunen, met zowel onderhoud als nieuwe functionaliteit!

 -

Volgende persoon »

Tobias Feijten